Sortering af affald kan virke svært, men vi kan gøre det Leth.

Har du lidt affald?

 • Så kan den lokale genbrugsplads være den bedste løsning for dig.
 • Brug genbrugspladsen til maling, farvepatroner og elektronik
 • I bunden af siden, kan du finde linket til Esbjerg kommunes pladser.

Har du meget affald? Kan det give god mening at betale for en container og affald.

 • Fordi - de fleste trailer som privat personer har, må køre med 350 til 500 kg.
 • Vi kan køre med 15 tons.
 • Affald der ikke vejer meget,kan have stor volume
 • Vi har containerer fra 10 til 30m3

Skal der ryddes op fra kælder til kvist? evt. et dødsbo

 • Så kan du komme til at køre mange gange til og rundt på genbrugspladsen for den rigtige sortering.
 • Vi kan lever en container, hvor du må smide alt i, uden at sorter.
 • Dog er der nogle få undtagelser.

Tjek siden her, og du vil finde flere svar

Jord

 • Er jorden "forurenet eller ikke forurenet"  - se under fanen jord 
 • Blandes forurenet jord - er der en merpris for sortering, inden det deponeres
 • Det er vigtigt at man ikke blander jord med store rødder, brokker og andet byggeaffald -
 • Ren jord kan køres bort uden afgifter - dog IKKE når det er blandet med andet affald
 • 1m3 jord vejer 1,5 ton - det kan derfor godt betale sig, at tænke sig godt om, inden man bare stakker op.

Haveaffald

 • Grene - buske-græstørv/afklip
 • Blade/blomster/nedfaldsfrugt
 • Trærødder
 • NB. det gamle stakit af brædder, er IKKE haveaffald

Brokker/beton/belægning - Sanitet/glaseret tegl

 • Når det kan køres ud med "trillebøren” – er der mulighed for at køre det direkte ud til vejfyld
 • Kender du selv nogen, der kan bruge det, kører vi det gerne derhen.

Afhentes uden affaldsafgifter.

 • Belægningsfliser / Beton affald

Afhentes med affaldsafgifter

 • Store betonklodser med jernarmering pr. stk eller ton.
 • Murbrokker/fliser - pr.læs
 • Sanitære installationer - pr. ton
 • Glasserede teglmaterialer - pr. ton

 

 

 

Stort brændbart

Stort brændbart er fast affald der IKKE kan genanvendes med enkeltdele større end 1×1 meter dog maks 3,5 meter i længden
Kan indeholde:

 • Møbler i fuld størrelse/træ med maling el. lak
 • madrasser (box, spring eller skumgummimadras)
 • spånplader/gulvtæpper/ (luv og linoleum)

Må IKKE indeholde: 

 • vinylgulve og vinylvægbeklædning
 • landbrugsfolie
 • kompositmatr. som glasfiber /PVC/jern og /gips/metal
 • Imprægneret træ
 • Flydende affald

Småt brændbart

Forbrændingsegnet affald der IKKE kan genanvendes
Det må ikke være større end at det kan gå igennem  en åbning på 1 x 1 m på forbrændings anlægget

Kan indeholde:

 • fast affald med enkelt dele på maks: 1 m i diagonalmål
 • kompakte dele må højst måle: 20x20x100 cm eller ø 25x100 cm
 • gulvtæpper: maks 2 m2 - 15 m lang og 20 cm bred
 • Stykker af plast, papir, tekstiler: max 25 m2 og max. 15 m længde
 • ruller af plast, papir,stof i max 15 m længde og max 20 cm bredde.
 • beskidt emballage af træ/pap/plast
 • flamingo

Må IKKE indeholde:

 • organisk affald
 • pvc/glasfiber/landbrugsfolie
 • have-/parkaffald, halm mv.
 • jern og metal
 • imprægneret træ/kreosotbehandlet træ
 • miljøfarlig affald/elektronik affald
 • tagplader/gips

NB.: listen er ikke fyldestgørende

Tagplader/eternit/asbest

 • Alle tagplader er pr. 1 januar 2011, at betragte som indeholdende asbest Det betyder, at de SKAL anmeldes og køres på losseplads
 • Kan det dokumenteres at pladerner er asbestfri – har vi mulighed for at køre dem ind til genbrug til under kr. 200 pr. tons.
 • Dokumentation: tjek nummeret på pladerne, og kontakt Cembrit 
 • Eller hvis der foreligger en faktura fra oplægningen af det pågældende tag

 

 

 

 

 

 

 

Trykimprægneret træ - Træ til oparbejdning - Vinduer

Imprægneret træ

 • Kendetegnes ofte ved en grønlig farve. Ældre imprægneret træ er ofte sølvgrå eller sort.
 • NB: Bland det ikke med ren træ

Træ til oparbejdning

 • Rent træ –  træemballage – nedbrydningstømmer
 • Træmøbler, uden stof, læder, stålrammer, fejdre ol.
 • Køkkenelementer
 • Spån- og krydsfinérplader ol.
 • Træ med maling-, lak- limrester
 • Døre og vinduesrammer
 • Hårdttræ/ædeltræ
 • Paller
 • Træ, der kan sorteres fra affald til forbrænding

Må ikke indeholde:

 • MDF/masonit/brandhæmmende plader
 • Kreosotbehandlet træ (jernbanesveller, træ fra kajanlæg ol.

Vinduer

 • Oftest kan døre og termovinduer bortskaffes som blandet affald, da det består af træ, glas og fuger
 • Man skal være opmærksom på, at der kan forekomme PCB i fugeproduktet og derfor går under kategorien farligt affald og bortskaffes som deponi.
 • Der er mange byggematerialer  som er produceret i 1955-1980,  der indeholder det kemiske stof PCB -  PCB blev forbudt anvendt i byggematerialer i DK i 1977

Er du i tvivl? 

 • Retningslinjerne for håndtering af døre og vinduer med indhold af PCB kan variere mellem kommunerne, kontakt derfor din kommune for vejledning
 • Mere PCB end 50 ppm(50mg/kg) skal bortskaffes som farligt affald - for farligt affald gælder der særlige bestemmelser for klassificering, kildesortering, emballage, opbevaring, bortskaffelse
 • Under 50 ppm køres det til deponi eller forbrænding

Pap/papir/makulering - plast/folie

 • Pap og papir anses som genanvendeligt
 • derfor må vi ikke køre store mængder til forbrænding, selvom det er brændbart.
 • Fortrolig papir - ring for information

Plast/Folie - sorteres i flere kategorier

 • Landbrugsfolie- kun sort som er rystet for jord og halm
 • Landbrugs plast/slanger/rør - rengjort
 • Blandet hårdt plast - dunke,baljer mm,
 • PVC - hård
 • klar plastfolie/farvet plastfolie

Sorteringen afgør prisen på affaldet .

Deponi - rest affald der ikke kan genbruges

Det affald der bliver til rest , når alt andet er gået til genanvendelse eller ikke er omfattet af andre sorteringsbestemmelser
Eksempelvis:
 • Isolering – spejlglas – glasfiber – lak og lim
 • PVC: vinyl, kraftig presenning, tagfolie, armrede slanger
 • gulv og gadefej/sand fra sandfang
 • Asbestholdig byggematerialer
 • GIPS/isolering skal så vidt muligt genanvedes, og køres sjældent på Deponi.

SKAL affaldet sorteres på egen plads?

NEJ:

 • Det behøver man ikke - Der er affaldspladser der gerne sorterer dit affald.
 • Der er flere affaldsprisklasser - Jo mere genanvendeligt - desto billiger pr. tons.

MEN, følgende må ikke blandes i:

 • Eternit/tagplader, byggematerialer indeholdende asbest.
 • Fermacel og gipsprodukter
 • Husholdningsaffald/ store mængder elektronik

Vi anbefaler:

 • At frasorter jord og brokker  – det vejer hurtig 3-5 ton
 • Er der lidt af hvert - kan du ikke fylde en container med en slags affald
 • Så lav en blandet container - det kan spare både din tid og kørsel

Fejlsortering!

 • Vurdere Vognmand Leth, at der er risiko for at et affaldslæs ikke opfylder sorterings kravene ved direkte aflevering på forbrændings - deponerings anlægget, køres det til sortering andet steds.
Vent venligst…