Hvad er områdeklassificering ? Anses din ejendom for at være lettere forurenet?

Jorforureningsloven blev ændret fra 1 januar 2008. Det betød, at al jord i byzone blev klassificeret som lettere forurenet - formålet med lov ændringen var for at undgå, at forurenet jord spredes på uforurenede arealer.
Områdeklassificeringen blev indført, fordi Miljøstyrelsen gennem undersøgelser har påvist, at byområder kan være lettere fourenede. Områderne er typisk ældre byområder samt områder, der er påvirket af mange års trafik og industriernes udledning af røg og støv.
Nyere byområder har typisk ikke været påvirket på samme måde, derfor er nogle byzoner undtaget områdeklassificeringen.   

HVAD BETYDER  DET, AT VÆRE OMRÅDEKLASSIFICERET?

Konsekvensen af, at være omfattet af områdeklassificeringer er først og fremmest, at bortkørsel af jord skal anmeldes, at den som udgangspunkt skal bortskaffes som lettere forurenet og afleveres på godkendt jorddeponerings plads - Det betyder, at der vil være en affaldsagift. 
Hvis der foretages en analyse inden flytningen og den viser at jorden ikke er forurenet, kan vi flytte det uden afgift. 
Du må som privat selv køre jordpartier på under 1 m3 på genbrugspladsen uden anmeldelse.

HVOR FINDER JEG SVAR PÅ MIT MATR. NR. ?
De klassificerede områder i Danmark kan ses på 
arealinfo.dk. Når du kommer ind på siden, skal der lidt tålmodighed til,  den er lidt langsom -  når kortet er kommet frem, klik på i højre hjørne - til højre for [her kan jeg].
I Temaer sættes flueben ud for Jordforurening , herefter kan der søges på adressen. Ved at klikke på ikonet. i øverste højre hjørne, kommer der en værktøjslinie frem i toppen og her vælger du: søge og finde, vælg nu: vejnavn og husnr. Når du har valgt dette, kommer  matrikelnr. frem og du kan nu læse klasseficeringen, ved at højreklikke på den røde prik og vælge: hvad findes her.

Her kan du læse reglerne for flytning af jord i Esbjerg kommune.

http://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort

Private

Vi anmelder gerne jorden for dig .
 

Erhverv

Vi kan være behjælpelige – men ved større jordflytninger kontakt Esbjerg kommune – Lisbeth Tygesen eller Torben Bergmann

Vent venligst…